VII. Śladami historii naszej parafii – wydawnictwa i publikacje cz. 3