Święto Miłosierdzia Bożego

Wielka Sobota — Liturgia Wigilii Paschalnej
31 marca 2024
Ogłoszenia duszpasterskie 7.04.2024 – Intencje Mszy Świętych 7 – 14.04.2024
6 kwietnia 2024
Wielka Sobota — Liturgia Wigilii Paschalnej
31 marca 2024
Ogłoszenia duszpasterskie 7.04.2024 – Intencje Mszy Świętych 7 – 14.04.2024
6 kwietnia 2024

 

Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). 

Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii Świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar; w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).

Święto Miłosierdzia jest wydarzeniem, które jest zarazem uroczystością odpustową w naszej parafii. Zapraszamy do wspólnego świętowania i korzystania z łask, które Pan Jezus związał z tym dniem.

Uroczystą sumę odpustową o godz. 12.30
będzie celebrował Kanclerz Kurii Diecezji Sosnowieckiej Ks. Dr Mariusz Karaś.

Hasłem tegorocznego Święta są słowa, które wypowiadamy w Koronce i na zakończenie Aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu: „Miej miłosierdzie dla nas i całego świata”.

Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli Drugą Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej w 1985 roku, a następnie niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.

Niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat (Dz. 699).

Udostępnij: