Ogłoszenia duszpasterskie 9.10.2022 r. Intencje Mszy Świętych 10 – 16.10.2022 r.