Ogłoszenia duszpasterskie 18.09.2022 r. Intencje Mszy Świętych 19 – 25.09.2022 r.

19 września — pierwsze spotkanie Kręgu Biblijnego
11 września 2022
25-lecie Hospicjum im. św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu
18 września 2022