Gorzkie Żale — tradycyjne polskie nabożeństwo

Ogłoszenia duszpasterskie 5.03.2023 – Intencje Mszy Świętych 6 – 12.03. 2023
4 marca 2023
Ogłoszenia duszpasterskie 12.03.2023 – Intencje Mszy Świętych 13 – 19.03. 2023
11 marca 2023
Ogłoszenia duszpasterskie 5.03.2023 – Intencje Mszy Świętych 6 – 12.03. 2023
4 marca 2023
Ogłoszenia duszpasterskie 12.03.2023 – Intencje Mszy Świętych 13 – 19.03. 2023
11 marca 2023

Trudno sobie wyobrazić okres Wielkiego Postu bez popularnego w Polsce nabożeństwa Gorzkich Żali. Jest to zbiór pieśni o męce Pana Jezusa śpiewanych w ramach nabożeństwa pasyjnego, połączonego z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i kazaniem pasyjnym. Nabożeństwo to powstało na przełomie XVII i XVIII wieku. W obecnej formie wiąże się z historią Bractwa św. Rocha przy kościele Księży Misjonarzy Świętego Krzyża w Warszawie. Wtedy to członkowie bractwa, organizowali się w grupach modlitewnych, biorąc udział m.in. w procesjach pasyjnych. To im oraz ich opiekunowi, ks. Wawrzyńcowi Stanisławowi Benikowi CM przypisuje się powstanie tekstu nabożeństwa. W styczniu 1707 roku zaproponowano ułożenie nowego sposobu odprawiania nabożeństwa. Tekst nabożeństwa został  wydrukowany w lutym 1707 roku pod tytułem „Snopek Myrry z Ogroda Gethsemańskiego albo żałosne Gorzkie Męki Syna Bożego (…) rozpamiętywanie”. Nazwa ta wywodzi się od mirry – daru, jaki trzej królowie złożyli Bożemu Dzieciątku, który był zapowiedzią męki i zbawczej śmierci Chrystusa.

Okładka publikacji wydanej w 1809 roku.
Źródło: z zasobów Biblioteki Narodowej „Polona”.

Po raz pierwszy zostało uroczyście odprawione 13 marca 1707 roku – w pierwszą niedziele Wielkiego Postu w kościele pw. Świętego Krzyża w Warszawie. Głównie dzięki Księżom Misjonarzom św. Wincentego á Paulo zostało rozpowszechnione i szybko zyskało popularność. W niedługim czasie zyskało akceptację Stolicy Apostolskiej. Tekst Gorzkich Żali zachował oryginalne, staropolskie brzmienie.

Jedna ze stron publikacji wydanej w 1809 roku.
Źródło: z zasobów Biblioteki Narodowej „Polona”.

W rozważaniach ważna jest również obecność Matki Bożej, cierpiącej wraz ze swym Synem. Maryja jest wzorem przeżywania Męki Pana Jezusa. Dla nas, którzy chcemy się w nią zagłębić – przewodnikiem. To Maryję prosimy, aby pomogła nam w przeżyciu Męki Pańskiej.

Źródło: Ks. Paweł Pielka, Stanisław Wywioł, Zaznać Chrystusa w Jego Męce. Kazania Pasyjne. Droga Krzyżowa.

Tekst: Marzena Gołębiowska

Udostępnij: