Dekret Biskupa Sosnowieckiego – do 50 osób w kościele