Słowo Arcybiskupa Adriana Galbasa – Administratora Apostolskiego Diecezji Sosnowieckiej