Ogłoszenia duszpasterskie 2.10.2022 r Intencje Mszy Świętych 3 – 9.10.2022 r.