Mianowanie nowych szafarzy świeckich Komunii Świętej