Z Dzienniczka S. Faustyny — Boże Ciało

Pielgrzymka dzieci komunijnych
26 maja 2024
Uroczystość Bożego Ciała
30 maja 2024
Pielgrzymka dzieci komunijnych
26 maja 2024
Uroczystość Bożego Ciała
30 maja 2024

W czwartek przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. W Dzienniczku s. Faustyny można zauważyć, jak wielką miłość i wiarę w żywą obecność Jezusa Eucharystycznego miała Apostoła Bożego Miłosierdzia, która kilkakrotnie opisała doświadczenie związane z Bożym Ciałem:

27 [V 1937]. Boże Ciało. W czasie modlitwy usłyszałam te słowa: Córko Moja, niech się napełni radością serce twoje. Ja, Pan, jestem z tobą, nie lękaj się niczego, jesteś w sercu moim. W tym momencie poznałam wielki majestat Boga i zrozumiałam, że z jednym poznaniem Boga nic nie może iść w porównanie; zewnętrzna wielkość niknie jak proszek, przed jednym aktem głębszego poznania Boga. (Dz. 1133)

1 VI 1937. Dziś u nas procesja Bożego Ciała. Przy pierwszym ołtarzu wyszedł ogień z Hostii św. i przeszył mi serce, i usłyszałam głos: Tu jest odpocznienie moje. Żar zapalił się w sercu moim, czułam, że jestem przemieniona cała w Niego. (Dz. 1140)

[…] Czuję, że jestem wielka, kiedy jestem zjednoczona z Bogiem. Co za szczęście mieć świadomość Boga w sercu i żyć w ścisłej z Nim zażyłości. (Dz. 1135)

W słowach, które Pan Jezus skierował do s. Faustyny, odkrywamy, jak piękną i godną monstrancją dla Chrystusa jest żywe serce człowieka. Jak piękna jest procesja, która prowadzi do spotkania z Jezusem Eucharystycznym.

Jak pokarm cielesny tworzy i krzepi życie doczesne, tak Najświętszy Sakrament odnawia, leczy, chroni, wzmacnia, rozwija, użyźnia i pieczętuje życie nadprzyrodzone naszej duszy. Tu bowiem następuje najściślejsze połączenie z Chrystusem nie tylko duchowe, lecz fizyczne, dotykalne i doskonałe, tak, że już ściślejszego na ziemi być nie może. (bł. ks. Michał Sopoćko)

Prośmy Pana Jezusa, aby prowadził nas i wskazywał właściwą drogę, pamiętając, że drogi, którymi idzie z nami i którymi nas prowadzi, są drogami nadziei.

W naszej parafii Uroczysta Msza Święta z procesją Bożego Ciała będzie o godz. 11.00. Przejdziemy ul. Jagiellońską w stronę ul. Ostrogórskiej i następnie powrócimy do kościoła. Ołtarze będą ustawione:
1 ołtarz – na skwerze przy bloku Jagiellońska 13;
2 ołtarz – na skwerze przy Zespole Szkół Elektronicznych;
3 ołtarz – na placu pomiędzy blokami Ostrogórska 25 i 27;
4 ołtarz – na placu kościelnym.

Udostępnij: