Wielki Piątek — Męka i Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu

Z Dzienniczka s. Faustyny — Wielki Piątek
29 marca 2024
Wielka Sobota — świecenie pokarmów wielkanocnych
30 marca 2024
Z Dzienniczka s. Faustyny — Wielki Piątek
29 marca 2024
Wielka Sobota — świecenie pokarmów wielkanocnych
30 marca 2024

Wielki Piątek — Męka i śmierć Pana Jezusa na Krzyżu

W Wielki Piątek nie sprawuje się Mszy Świętej. Treścią tego dnia jest zbawcza Męka i Śmierć Chrystusa na Krzyżu, przez które dokonało się nasze zbawienie. Ołtarz jest obnażony — nie ma na nim obrusu, świeczników ani krzyża. Szaty liturgiczne są koloru czerwonego — znak Chrystusowej krwi i męczeństwa, ale też Jego królewskiej godności oraz miłości do ludzkości. Liturgia tego dnia składa się z czterech części: liturgii słowa, adoracji Krzyża, Komunii Świętej i procesji do Bożego Grobu.

Na zakończenie liturgii wielkopiątkowej Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Grobu Pańskiego. Podczas procesji usłyszeliśmy słowa wymownej pieśni:

Odszedł Pasterz od nas, Zdroje wody żywej.

Zbawca, Źródło łaski, miłości prawdziwej.

Odszedł Pasterz nasz, co ukochał lud.

O Jezu, dzięki Ci za Twej męki trud.

Gdy na krzyżu konał, słońce się zaćmiło.

Ziemia się zatrzęsła, wszystko się spełniło.

Figura Chrystusa, która jest umieszczona w Grobie, wskazuje na śmierć Zbawiciela. Jednakże ponad tym obrazem jest monstrancja, a w niej żywy Eucharystyczny Chrystus. Adorując Chrystusa, rozważajmy Jego Mękę. Niech stanie się ona dla nas źródłem siły i wezwaniem do ciągłej zmiany myślenia i kierunku życia, abyśmy żyli już nie dla siebie, lecz dla Tego, który dla nas umarł i zmartwychwstał.

Fotografie: Adam Gołębiowski

Więcej zdjęć z Triduum Paschalnego TUTAJ

Udostępnij: