Wielka Sobota — Liturgia Wigilii Paschalnej

Ogłoszenia duszpasterskie 9.04.2023 – Intencje Mszy Świętych 10 – 19.04. 2023
8 kwietnia 2023
Świadkowie zmartwychwstania Jezusa z Nazaretu
13 kwietnia 2023
Ogłoszenia duszpasterskie 9.04.2023 – Intencje Mszy Świętych 10 – 19.04. 2023
8 kwietnia 2023
Świadkowie zmartwychwstania Jezusa z Nazaretu
13 kwietnia 2023

Najważniejsze wydarzenie w dziejach ludzkości dokonuje się w nocy. Symbolika ta jest bardzo wymowna: mroki i ciemności grzechu rozjaśniane są przez Światło – Chrystusa powstającego z martwych. Poprzez cud Zmartwychwstania Pańskiego dokonuje się wyzwolenie człowieka z niewoli grzechu.

Pierwsza część Liturgii Wigilii Paschalnej — Liturgia Światła — rozpoczęła się przed świątynią. Kapłan poświęcił rozpalony na zewnątrz ogień i zapalił od niego paschał. Wyżłobił w nim znak krzyża, pierwszą i ostatnią literę alfabetu greckiego: Alfę i Omegę oraz cztery cyfry oznaczające bieżący rok. Na krzyżu wyrytym w paschalnej świecy zostało umieszczonych pięć czerwonych gron. Przypominają nam one rany Chrystusowe. Liturgia Słowa w Wielką Sobotę, jest bogatsza niż zwykle. Opisuje bardzo dokładnie historię Zbawienia. Podczas trzeciej części liturgii Wigilii Paschalnej – Liturgii Chrzcielnej została odśpiewana Litania do Wszystkich Świętych, po której odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne.

Pełni radości, składajmy Bogu Ojcu dziękczynienie za dar zmartwychwstania Chrystusa i naszego w nim udziału przez Chrzest i Eucharystię.

 

 

Link do albumu z Triduum Paschalnego

Fotografie: Adam Gołębiowski

Udostępnij: