Warto przeczytać: „Zawierzyć Polskę Królowej”

Ogłoszenia duszpasterskie 12.05.2019 / Intencje Mszalne 13.05 – 19.05.2019
11 maja 2019
Ogłoszenia duszpasterskie 19.05.2019 / Intencje Mszalne 20 – 26.05.2019
18 maja 2019
Ogłoszenia duszpasterskie 12.05.2019 / Intencje Mszalne 13.05 – 19.05.2019
11 maja 2019
Ogłoszenia duszpasterskie 19.05.2019 / Intencje Mszalne 20 – 26.05.2019
18 maja 2019

Rok 1966 w dziejach Polski był wyjątkowy. Przypadał  w tym roku jubileusz tysiąclecia wprowadzenia do naszej ojczyzny chrześcijaństwa. Przygotowania do Wielkiego Jubileuszu zaczęły się już wcześniej. Prymas Stefan Wyszyński 3 maja 1957 roku na Jasnej Górze zainaugurował Wielką Nowennę Tysiąclecia. Miała trwać dziewięć lat: rozpoczynała się każdego roku w niedzielę po 3  maja ponowieniem Jasnogórskich Ślubów Narodu we wszystkich parafiach w Polsce, a 26 sierpnia Śluby na Jasnej Górze ponawiał Prymas Polski i cały Episkopat. Wielka Nowenna miała służyć odnowie ducha narodu. Wcześniej jeszcze, bo 26 sierpnia 1956 roku w dniu odnowienia Ślubów Królewskich Jana Kazimierza zrodziła się myśl, aby kopia Cudownego Obrazu Matki Częstochowskiej nawiedziła każdą parafię w Polsce. Nie była to prosta i łatwa wędrówka Matki Bożej po naszej ojczyźnie. Pisze o tym w Czesław Ryszka w książce Zawierzyć Polskę Królowej (2015):

„Wielka Nowenna miała wprowadzić w życie Kościoła poszczególne przyrzeczenia ślubów Narodu. W programie duszpasterskim rozpisanym na poszczególne lata, znalazły się następujące myśli do rozważenia i pracy duszpasterskiej: 1. Wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i jego pasterzom; 2. Wierność Bożej łasce; 3. Życie w Bożej światłości; 4. Małżeństwo – wielkim sakramentem w Kościele; 5. Rodzina Bogiem silna; 6. Młodzież wierna Chrystusowi; 7. Miłość społeczna; 8. Nowy człowiek w Chrystusie; 9. Cały Naród pod opieką Maryi.

Każde z tych haseł Wielkiej Nowenny miało służyć odnowie ducha narodu w najbardziej zagrożonych sprawach. Chodziło także o wyrwanie Polaków z wewnętrznej apatii, spowodowanej latami wojny i okupacji.

Mówił o tym ksiądz Prymas: >Pragniemy, żeby cały naród podniósł się, otrząsnął z siebie smutki i zwątpienia, spojrzał z dołów i mroków najrozmaitszych – w górę, w słońce Boże. Naród musi się wewnętrznie przemienić, żeby mógł piąć się wzwyż. Nie chcemy pełzać po ziemi (1957)<. Te lata zawierzeń narodu polskiego Matce Bożej podsumował kardynał Karol Wojtyła 3 maja 1977 r., mówiąc na Jasnej Górze, że Śluby Jasnogórskie są podstawowym programem życia naszego narodu i zobowiązują nas jako warunek pomyślnej przyszłości”.

 

Przygotowała: Barbara Pytlos

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij: