W Boże Ciało pójdziemy za Jezusem Eucharystycznym

Ogłoszenia duszpasterskie 4.06.2023 – Intencje Mszy Świętych 5 – 11.06. 2023
2 czerwca 2023
Uroczystość Bożego Ciała A.D. 2023
8 czerwca 2023
Ogłoszenia duszpasterskie 4.06.2023 – Intencje Mszy Świętych 5 – 11.06. 2023
2 czerwca 2023
Uroczystość Bożego Ciała A.D. 2023
8 czerwca 2023

W czwartek przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, potocznie zwana Bożym Ciałem.

Eucharystia została ustanowiona w Wielki Czwartek. Ten dzień ukazuje nam bardziej związek Eucharystii z męką Pana. W Boże Ciało przeżywamy Ją na tle naszego życia. Wraz z Chrystusem wchodzimy w sytuacje ludzkiego życia, codziennych spraw i problemów.

Gromadzimy się wokół najcenniejszego daru pozostawionego nam przez Chrystusa, wokół Sakramentu Jego obecności, aby kontemplować i adorować Najświętszy Sakrament, pamiątkę ofiary Chrystusa, który przyniósł ludziom zbawienie i pokój.

Św. Mateusz przekazał na słowa Pana Jezusa. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt 28, 20). Jezus jest z nami  najbardziej w Najświętszej Eucharystii. W konsekrowanym Chlebie i Winie pozostaje wśród nas ten sam Jezus z Ewangelii, którego spotkali Apostołowie i za którym poszli, którego widzieli ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Nigdy nie wyczerpiemy bogactwa Eucharystii.

Po ulicach naszej parafii poniesiemy Najświętszy Sakrament, obok domów, w których mieszkają ludzie, gdzie zaznają radości i cierpienia, między miejscami pracy, gdzie oddają się swoim codziennym zajęciom. Wpatrując się i idąc za Nim, idziemy za samym Panem Jezusem. Publicznie oddajemy cześć Panu w Jego miłości, razem jako Kościół, z ogromną radością i wdzięcznością.

W naszej parafii Uroczysta Msza Święta z procesją Bożego Ciała będzie o godz. 11.00. Przejdziemy ul. Jagiellońską w stronę ul. Ostrogórskiej i następnie powrócimy do kościoła.

Ołtarze będą ustawione: 1 ołtarz – na skwerze przy bloku Jagiellońska 13; 2 ołtarz – na skwerze przy Zespole Szkół Elektronicznych; 3 ołtarz – na placu pomiędzy blokami Ostrogórska 25 i 27; 4 ołtarz – na placu kościelnym

Jakże nie radować się w tym dniu przedziwną solidarnością Boga z ludźmi? W Eucharystii Jezus przyłącza się do nas – tak jak przyłączył się do uczniów zmierzających do Emaus –  gdy pielgrzymujemy przez dzieje, w miastach i wioskach… (św. Jan Paweł II)

Prosimy Jezusa, aby prowadził nas po drogach naszej historii i wskazywał właściwą drogę. Pamiętamy, że drogi, którymi idzie z nami i którymi nas prowadzi, są drogami nadziei.

Można powiedzieć, że pierwszą procesję Bożego Ciała odprawiła Maryja, gdy udała się z Nazaretu do swej krewnej Elżbiety, niosąc w łonie Jezusa, krótko po Jego poczęciu. Oby Kościół, kontemplując tę ewangeliczną ikonę, pospieszył na spotkanie współczesnego człowieka, aby z odnowioną miłością głosić mu Dobrą Nowinę zbawienia. (św. Jan Paweł II)

Oprac.: Marzena Gołębiowska

 

Udostępnij: