Skrzynki i księga na prośby, podziękowania i intencje