Ogłoszenia duszpasterskie 8.01.2023 r. Intencje Mszy Świętych 9 – 15. 01. 2023 roku