Ogłoszenia duszpasterskie 28.08.2022 r. Intencje Mszy Świętych 29 sierpień – 4 wrzesień 2022 r.