Ogłoszenia duszpasterskie 21.08.2022 r. intencje Mszy Świętych 22 – 28.08.2022 r.

Ogłoszenia duszpasterskie 14.08.2022 i intencje Mszy Świętych 14 – 21.08.2022 r.
13 sierpnia 2022
Zagłębiowska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę A.D. 2022
25 sierpnia 2022