Ogłoszenia duszpasterskie 21.08.2022 r. intencje Mszy Świętych 22 – 28.08.2022 r.