Ogłoszenia duszpasterskie – 17.10.2021 r. i Intencje Mszy Świętych 18 – 24.10.2021 r.

Nowe bezdotykowe automatyczne kropielnice
10 października 2021
Inauguracja etapu diecezjalnego XVI Zwyczajnego Zgromadzenie Ogólnego Synodu Biskupów
17 października 2021