Ogłoszenia duszpasterskie – 17.10.2021 r. i Intencje Mszy Świętych 18 – 24.10.2021 r.