Ogłoszenia duszpasterskie 14.08.2022 i intencje Mszy Świętych 14 – 21.08.2022 r.

U początków ruchu sokolego w Zagłębiu Dąbrowskim
9 sierpnia 2022
Ogłoszenia duszpasterskie 21.08.2022 r. intencje Mszy Świętych 22 – 28.08.2022 r.
20 sierpnia 2022