„Miesiąc Maj”

Ogłoszenia duszpasterskie 7.05.2023 – Intencje Mszy Świętych 8 – 14.05. 2023
6 maja 2023
Lilia — spektakl taneczny o życiu Maryi
7 maja 2023
Ogłoszenia duszpasterskie 7.05.2023 – Intencje Mszy Świętych 8 – 14.05. 2023
6 maja 2023
Lilia — spektakl taneczny o życiu Maryi
7 maja 2023

 

Maj jest dla wielu najpiękniejszym miesiącem roku. W Kościele jest to czas, kiedy szczególnie czcimy Matkę Bożą. W Polsce wierni gromadzą się wieczorami w kościołach, przy, kapliczkach i figurach przydrożnych na nabożeństwach majowych. W naszym kościele nabożeństwa majowe są codziennie o godz. 17.30. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy słowami Litanii Loretańskiej.

Poniżej jedna ze stron oraz fragment publikacji (zachowano pisownię oryginalną) zatytułowanej Miesiąc Maj, która ukazała się nakładem Apostolstwa Modlitwy w 1918 r.

Nabożeństwo do N. Maryi P. jest dla nas najprzyjemniejsze, bo Ona dziwną słodyczą i weselem napełnia dusze czcicieli swoich. Jeżeli Pan Bóg to źródło słodyczy wlał w serca naszych matek ziemskich, cóż dopiero mówić o Maryi, Matce naszej. […] Jeżeli taką słodyczą pieszczoty matki napełniają serce dziecięcia, cóż powiedzieć o rozkoszach, jakiemi napełnia Najśw. Matka dusze czcicieli swoich! Ja miłuję tych, którzy mnie miłują, mówi Marya.

Dlatego też dla Świętych było największą rozkoszą kochać Maryę. Św. Stanisław Kostka ciągle myślał o Maryi: twarz jego jaśniała anielskim blaskiem, kiedy o Niej mówił; św. Filip nazywał Ją rozkoszą swoją, a św. Bernard skarżył się, że mu serce wzięła. Niestety, jakie nasze serca są zimne i obojętne dla Maryi! Prośmy Ją że św. Anzelmem o prawdziwą miłość, mówiąc: „Matko najświętsza weź nasze zimne serce i przyłóż je do Swego i zapal je takim ogniem miłości dla siebie, jakim Twoje Serce najczystsze pali się dla nas”. 

Nabożeństwo do Najśw. Maryi Panny jest najkorzystniejszem. Ojcowie i Doktorowie Kościoła mówią, że Pan Bóg oddał wszystkie skarby nieba w ręce Maryi; i tak św. Bernardyn z Sienny utrzymuje, „że Najśw. Marya z tych skarbów daje tyle, ile chce, kiedy chce i komu chce”; św. Bernard dodaje. że „od wieków nie słyszano, aby Najśw. Marya Panna miała odmówić temu jakiejś łaski, kto się z ufnością do Niej uciekał”. Starajmy się więc i prośmy Pana Boga o to nabożeństwo, bo my tak wiele łask potrzebujemy!

Jeżeli nam potrzeba np. zdrowia, albo powodzenia w naukach – Najśw. Marya Panna jest jak mówi Kościół święty, Uzdrowieniem chorych, Stolicą mądrości. […] Jeżeli potrzebujemy odpuszczenia grzechów, pomocy w pokusach — N. Marya Panna jest Ucieczką grzesznych. Mój Boże, ileż to Ona grzeszników pogodziła z Bogiem! Jeżeli potrzebujemy cnót rozmaitych, wytrwania w dobrem aż do śmierci — Marya jest Wspomożeniem wiernych i Bramą niebieską.

[…] Św. Jan Damascen tak się do Maryi odzywa: „Matko Boska! jeśli w Tobie nadzieję moją położę, — będę zbawionym; jeśli Ty mnie weźmiesz pod swoją opiekę, nie potrzebuję się niczego obawiać: bo nabożeństwo do Ciebie jest niezawodnym znakiem zbawienia, gdyż Pan Bóg daje je tym właśnie, których chce zbawić!” Twierdzenie to daje się wytłumaczyć w ten sposób, że kto ma nabożeństwo do N. .Maryi Panny, ten modli się, unika grzechu, stara się naśladować Jej cnoty, przystępuje do św. Sakramentów, a to są właśnie główne warunki zbawienia.

 

Udostępnij: