Maryja — Adwentowy Przewodnik

Ogłoszenia duszpasterskie 28.11.2021 Intencje Mszy Świętych 29.11-1.12.2021
27 listopada 2021
Ogłoszenia duszpasterskie 5.12.2021 Intencje Mszy Świętych 6-12.12.2021
4 grudnia 2021

MARYJA — ADWENTOWY PRZEWODNIK

Przez cały Adwent prowadzi nas najważniejszy Przewodnik Adwentowy — Maryja.

Maryja, uczy nas oczekiwania według tego, jak sama oczekiwała na przyjście Bożego Syna, a oczekiwała na Niego z wielką miłością. Wpatrując się w Maryję, dajmy się Jej poprowadzić. Ona była najlepiej przygotowana na przyjście Boga i najgłębiej przygotuje nas na spotkanie z Nim. To w Niej nastąpiło to cudowne spotkanie Boga z człowiekiem.

Uczmy się oczekiwać na Pana z wielką miłością, z zaangażowaniem całego człowieczeństwa, wszystkich sił.

W średniowieczu rozpowszechnił się zwyczaj odprawiania w Adwencie Mszy ku czci Najświętszej Maryi Panny, nazywaną także Mszą roratnią. Odprawiano ją w sposób uroczysty, ze śpiewem „Chwała na wysokości Bogu”! Ludzie szli na tę Mszę Świętą, niosąc zapalone świece, lampiony, przeżywając to niezwykle radośnie. W Polsce tradycja ta została zachowana do dziś.

O obecności Maryi w adwentowej liturgii mówi nam też „roratka”, świeca roratnia, której płomień przypomina nam światłość, jaka ogarnęła Maryję w czasie zwiastowania, potem stajnię w Betlejem, przebywających w polu pasterzy, a następnie prowadziła Mędrców wędrujących ze Wschodu. Ta dodatkowa świeca przy ołtarzu, przyozdobiona białą lub niebieską wstążką, najbardziej jednak wskazuje na samą Maryję, która niesie każdemu człowiekowi Chrystusa — światłość świata.

Tak wyraźna obecność Maryi w liturgii Adwentu sprawia, że cały ten okres zanurzony jest w klimacie serdeczności i ciepła. Maryja przygotowuje Kościół na spotkanie z Panem — by było ono takim spotkaniem, jakie dokonało się w Niej samej, w Jej Niepokalanym Sercu — spotkaniem nieskończonej miłości Boga z wielką miłością ze strony człowieka.

Eucharystia jest uprzywilejowanym miejscem adwentowego oczekiwania.

    

Udostępnij: