Konserwacja ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Ogłoszenia duszpasterskie 14.05.2023 – Intencje Mszy Świętych 15 – 21.05. 2023
13 maja 2023
Ogłoszenia duszpasterskie 21.05.2023 – Intencje Mszy Świętych 22 – 28.05. 2023
20 maja 2023
Ogłoszenia duszpasterskie 14.05.2023 – Intencje Mszy Świętych 15 – 21.05. 2023
13 maja 2023
Ogłoszenia duszpasterskie 21.05.2023 – Intencje Mszy Świętych 22 – 28.05. 2023
20 maja 2023

W piątek 28 kwietnia 2023 r. powróciła do naszego sanktuarium po konserwacji ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Prace konserwatorskie zostały przeprowadzone w firmie „Reno-Arte” Konserwacja Zabytków i Dzieł Sztuki w Krzeszowicach.

Celem podjętych prac było przeprowadzenie pełnej konserwacji obiektu z wykonaniem konserwacji technicznej wzmacniającej drewnianą konstrukcję obiektu, jak również samego materiału, a także konserwacji estetycznej przywracającej ramie i obrazowi utracone walory artystyczne.

Prace rozpoczęto od sporządzenia dokumentacji fotograficznej przed konserwacją oraz rozmontowaniem ramy i obrazu.

Dalsze postępowanie obejmowało wykonanie rozpoznania obiektu z ustaleniem jego budowy stratygraficznej tzn. zlokalizowania warstw pierwotnych i wtórnych polichromii oraz złoceń, a także określenia dokładnego stanu zachowania tych warstw. Ustalono, że obraz nie był przemalowany, posiadał jedynie drobne retusze warstwy malarskiej, jednakże był mocno zabrudzony.

Korony zostały przemalowane dwukrotnie brązą pozłotniczą zakrywającą pierwotne wykonanie. Korony w oryginale wykonane zostały ze srebra i złocone galwanicznie, dekorowane kolorowymi kryształowymi kamieniami.

Rama obrazu pierwotnie wykonana z drewna, gruntowana zaprawą klejowo-kredową, złocona złotem płatkowym na żółtym i czerwonym z rozróżnieniem na partie polerowane oraz matowe. Wtórnie była odnawiana. Widoczne były uzupełnienia ubytków gruntów w postaci kiltów klejowo-kredowych. Złocenia wykonano w technice na mikstion szlagmetalem. W ostatnim czasie pociemniały metal odświeżono brązą pozłotniczą. Podczas tych prac odwrotnie zamontowano ramę, na co wskazywał układ kapiteli usytuowanych na dole, a baz u góry kolumn. Prace prowadzone przy ramie rozpoczęto od odczyszczenia odwrocia w sposób chemiczny. Odczyszczone odwrocie poddano dezynsekcji preparatem owadobójczym poprzez powlekanie z pędzla preparatem Hylotox Q. Następnie wykonano impregnację wzmacniającą strukturę drewna roztworem żywicy syntetycznej.

Po okresie karencji przystąpiono do wykonania prac stolarskich. Obejmowały one głównie sklejenie rozklejonych listew, oraz elementów ornamentu dolnej części ramy. Zastosowano metody stolarskie. Otwory po gwoździach oraz niewielkie pęknięcia i ubytki uzupełniono żywicą epoksydową Axson SC258. Kolejną czynnością było usunięcie wtórnych przemalowań z frontowej partii ramy, detalu złoconego. Wykonano to w sposób chemiczny pastą do rozpuszczania powłok lakierowych Remosol 300. Czynność tę, powtarzano kilkukrotnie z uwagi na grube nawarstwienia. Odsłonięto w ten sposób pierwotne złocenia, poddając je dalszej konserwacji.

Na tym zakończono etap prac z zakresu konserwacji technicznej, przystępując do dalszych czynności z zakresu konserwacji estetycznej. Etapem rozpoczynającym czynności z zakresu konserwacji estetycznej było uzupełnienie warstw gruntów w obrębie złoceń. Usunięto odpadające grunty, w miejscach odsłoniętego drewna przeklejono jego powierzchnię gorącym klejem glutynowym. Uzupełnienia zapraw wykonano kilku warstwowo zaprawą klejowo-kredową nakładając ją po każdorazowym wyschnięciu poprzedniej warstwy.

Zaprawy szlifowano papierami ściernymi różnej gradacji (100-320) Po uzupełnieniu gruntów przystąpiono do wykonania złoceń. W tym celu na zaprawy detalu złoconego położono kilku warstwo podkłady pulmentowe. Pod złocenia z efektem na mat położone żółte pulmenty. Pod złocenia z efektem na poler położono czerwone pulmenty.

Złocenia wykonano 23 karatowym złotem w płatku. Partie polerowane, polerowano agatem. Partie z efektem na mat przeklejono w celu zmatowienia i zabezpieczenia kleikiem glutynowym. Prace prowadzone przy obrazie obejmowały odczyszczenie powierzchni lica i odwrocia metodami chemicznymi. Odwrocie deski zostało poddane dezynsekcji (owady) podobnie jak rama. Drobne ubytki zaprawy lica obrazu zostały uzupełnione zaprawą klejowo-kredową i zaizolowane roztworem szelaku.

Powierzchnie złocone zostały ponownie przezłocone złotem płatkowym 23 karat w technice klejowej i zabezpieczone roztworem szelaku.

Po nałożeniu werniksu retuszerskiego scalono ubytki warstwy malarskiej w technice olejnej. Po wyschnięciu całość zawerniksowano półmatowym werniksem damarowym. Korony poddano konserwacji polegającej na odczyszczeniu metalu, uzupełnieniu jego braków metodą lutowania oraz złoceniu galwanicznym. Uzupełniono brakujące kamienie. Po przeprowadzonej konserwacji rama i obraz (fot.: 15,16,17,18) zostały zmontowane, przywracając ramie właściwy układ.

Opis wykonanych prac i fotografie: Aneta Krawczyk-Wróbel

Więcej informacji dotyczących historii naszej  ikony  Matki Bożej Nieustającej Pomocy można przeczytać w artykule opublikowanym na tej stronie 19 września 2020 r. TUTAJ

Udostępnij: