Kanoniczne objęcie parafii

Zwiedzanie Muzeum Sióstr Karmelitanek w Sosnowcu
3 marca 2020
Ogłoszenia duszpasterskie 8.03.2020 / Intencje Mszalne 9-15.03.2020
7 marca 2020
Zwiedzanie Muzeum Sióstr Karmelitanek w Sosnowcu
3 marca 2020
Ogłoszenia duszpasterskie 8.03.2020 / Intencje Mszalne 9-15.03.2020
7 marca 2020

Ksiądz biskup Grzegorz Kaszak ustanowił ks. Andrzeja Jasińskiego proboszczem naszej parafii. W niedzielę, 1 marca 2020 r. podczas Mszy św. o godz. 8.00 odbyło się kanoniczne jej objęcie.

   

Ks. Proboszcz w obecności ks. Dziekana oraz zgromadzonych wiernych, wyznał wiarę Kościoła, której stał się stróżem w naszej parafii i złożył przysięgę wiernego wypełnienia urzędu proboszcza, powierzonego w imieniu Kościoła.

Ks. Proboszcz zwrócił się do wiernych słowami: Pragnę powitać wszystkich moich nowych parafian. Ksiądz biskup przysłał mnie tutaj do was, abyśmy wspólnie podążali za Jezusem Chrystusem drogą Ewangelii. Pasterz, ja jako duszpasterz, nic nie znaczę bez tych, których mam prowadzić do zbawienia. Razem, wspólnymi siłami będziemy iść pełni wiary, ufności, nadziei i miłości.

Otoczmy nowego ks. Proboszcza modlitwą i powierzmy opiece Maryi.

Marzena Gołębiowska

Foto: Adam Gołębiowski

Udostępnij: