Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Ogłoszenia duszpasterskie 20.09.2020 Intencje Mszalne 21 – 27.09.2020
19 września 2020
Nowy rok formacyjny Liturgicznej Służby Ołtarza
26 września 2020
Ogłoszenia duszpasterskie 20.09.2020 Intencje Mszalne 21 – 27.09.2020
19 września 2020
Nowy rok formacyjny Liturgicznej Służby Ołtarza
26 września 2020

Adam Gołębiowski

Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Od dwóch tygodni, ponownie w naszej świątyni, możemy cieszyć się obecnością wizerunku Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Przed kilkunastoma laty, zanim zmieniono wystrój prezbiterium, był umieszczony w jego prawej części. Następnie przeniesiono go do salki znajdującej się w budynku plebanii. Ikona została wykonana najprawdopodobniej na desce cedrowej i jest „oficjalną kopią” swojego rzymskiego pierwowzoru. O tym fakcie miał świadczyć oryginalny certyfikat wydany przez Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela (redemptorystów), którego jedynie mały fragment zachował się do dzisiaj. Dokument  opatrzony był czterema pieczęciami tego zgromadzenia zakonnego, a jedna z nich nadal pozostaje czytelna i prawie kompletna.

Oryginał obrazu, który jest wschodnią ikoną przedstawiającą Matkę Bożą Bolesną, od końca XV w. znajduje się w Rzymie. Od 26 kwietnia 1866 r. za zgodą papieża Piusa IX Matka Boża Nieustającej Pomocy, w tym właśnie wizerunku, jest czczona w kościele p.w. św. Alfonsa Liguori, nad którym opiekę sprawują ojcowie redemptoryści.
Kopia z naszego kościoła powstała w Wiecznym Mieście, w 1901 r., w pracowni mistrza Giovanniego Burkhardta.

W wielu miejscach także w Polsce można odnaleźć podobne dzieła sztuki sakralnej, które wyszły spod jego pędzla. Przykładem może być obraz umieszczony w ołtarzu bocznym kościoła p.w. św. Zygmunta w Słomczynie pod Warszawą.
Po sprowadzeniu naszej ikony do kraju, przez pozostającego anonimowym nabywcę, zyskała  oprawę w oryginalną i bogato zdobioną ramę. O jej pochodzeniu informuje pieczątka firmowa FABRYKI RAM ZŁOCONYCH I ROBÓT KOŚCIELNYCH ANTONIEGO JANICKIEGO.

Siedziba przedsiębiorstwa, na przełomie XIX i XX w., mieściła się w Warszawie przy ul. Bielańskiej 3. Wśród prac tego zakładu można wymienić, pochodzący z 1902 r., ołtarz główny z kościoła parafialnego p.w. Wszystkich Świętych w podkaliskiej miejscowości Lisków.
Z inicjatywy ks. Proboszcza właśnie przed tym wizerunkiem, w każdą środę podczas cotygodniowego nabożeństwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, zanosić będziemy nasze prośby.
Niestety, mimo prób ustalenia, nadal tajemnicą pozostaje czas oraz okoliczności, w jakich ikona znalazła się w posiadaniu naszej parafii. Upływ czasu spowodował, że zarówno obraz, jak i zdobiąca go  rama są w złym stanie technicznym i wymagają gruntownej renowacji, w tym kosztownego złocenia.

Udostępnij: