Duchowe pielgrzymowanie na Jasną Górę

Ogłoszenia duszpasterskie 01.08.2021 r. Intencje mszalne 2- 8.08.2021 r.
31 lipca 2021
Ogłoszenia duszpasterskie 8.08.2021 Intencje mszalne 9 – 15.08.2021
7 sierpnia 2021
Ogłoszenia duszpasterskie 01.08.2021 r. Intencje mszalne 2- 8.08.2021 r.
31 lipca 2021
Ogłoszenia duszpasterskie 8.08.2021 Intencje mszalne 9 – 15.08.2021
7 sierpnia 2021

Nie każdy z nas może podjąć trud pielgrzymowania na Jasną Górę na własnych nogach. Przyczyny bywają różne, problemy ze zdrowiem, podeszły wiek, trudna sytuacja rodzinna… Wtedy możemy swoją modlitwą i pamięcią towarzyszyć w drodze tym, którzy w słońca lub w deszczu, wędrują do Jasnogórskiej Matki, pomnażając w ten sposób duchowe dobro oraz uzyskując wiele łask.

Duchowi pielgrzymi mogą się zgłosić do zakrystii. Otrzymają specjalną kartę, na której wpisuje się intencje pielgrzymkowe, które będą czytane w  pielgrzymce podczas drogi.

Codzienne zobowiązania duchowego pielgrzyma:

– Uczestnictwo we Mszy Świętej

– Cząstka Różańca

– Anioł Pański

– Koronka do Bożego Miłosierdzia

– Apel Jasnogórski

– Modlitwa Pielgrzyma:

Jasnogórska Pani Bogarodzico Dziewico. W Twym Niepokalanym Sercu składam moje duchowe pielgrzymowanie. Łącząc się duchem i modlitwą z pątnikami zmierzającymi ku Jasnej Górze, ofiaruję ten dzień w intencji /wymień intencję/. Oddaję Ci Matko moje radości i troski, spotkania i rozmowy, pragnienia i dobre uczynki. Moje prace łączę z Twoimi pracami w Nazarecie, cierpienia i upokorzenia z Twoim trwaniem pod Krzyżem Jezusa na Kalwarii. Matko Boża patronko pątników, niosąca pomoc Świętej Elżbiecie, pielgrzymująca z rodziną do Jerozolimy, oddal ode mnie wszelkie zasadzki złego ducha, uproś opiekę Świętych Aniołów, aby mnie strzegli w drodze i szczęśliwie doprowadzili do celu. Bądź Przewodniczką na wszystkich drogach mojego życia, ucz mnie wypełniać wolę Ojca, pogłębiać więź z Jezusem, odczytywać natchnienia Ducha Świętego. A kiedy przyjdzie kres mojego ziemskiego pielgrzymowania, bądź przy mnie i zaprowadź bezpiecznie do niebieskiej Ojczyzny. Amen.

Udostępnij: