Bliżej ołtarza

Ogłoszenia duszpasterskie 23.06.2019 / Intencje Mszalne 24-30.06.2019
22 czerwca 2019
Ogłoszenia duszpasterskie 30.06.2019 / Intencje Mszalne 1-7.07.2019
26 czerwca 2019
Ogłoszenia duszpasterskie 23.06.2019 / Intencje Mszalne 24-30.06.2019
22 czerwca 2019
Ogłoszenia duszpasterskie 30.06.2019 / Intencje Mszalne 1-7.07.2019
26 czerwca 2019

W piątek, 21 czerwca, w parafii św. Maksymiliana w Olkuszu Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak pobłogosławił
i ustanowił 12 nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Po rocznym przygotowaniu tę posługę będzie wypełniał we wspólnocie neokatechumenalnej p. Bogusław Lebelt. W czasie uroczystości wyświęcono także 36 ceremoniarzy, a wśród nich naszego ministranta – Aleksandra Puchałę.

SONY DSC

„Ministrant i szafarz to osoba, która ma ciągle rozwijać swoją osobowość, zbliżać się do Boga i stawać przyjacielem Jezusa. Jeśli ktoś jest przyjacielem Jezusa możemy być pewni, że będzie dobrym człowiekiem i światłym obywatelem, który przyczyni się dla dobra lokalnej wspólnoty i całej Ojczyzny” – mówił Biskup w homilii.

Nowe Wprowadzenie Ogólne do Mszału Rzymskiego, podaje, że „Wypada, aby przynajmniej w katedrach i w większych kościołach był odpowiednio przygotowany mistrz ceremonii, który by się troszczył o należytą organizację czynności liturgicznych oraz o wykonywanie ich przez wyświęconych szafarzy i przez wiernych świeckich w sposób godny, w należytym porządku i pobożnie.” Do zadań mistrza ceremonii, a więc ceremoniarza należy odpowiednie przygotowanie Liturgię oraz kierowanie jej przebiegiem (koordynowanie wykonywania poszczególnych funkcji przez ministrantów i innych członków asysty).

Głównym obowiązkiem nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej jest zanoszenie Komunii chorym i starszym, którzy sami nie mogą uczestniczyć w Liturgii w kościele. Nadzwyczajny szafarz może pomóc w udzielaniu Komunii w kościele, gdy przystępuje do niej większa liczba wiernych, a nie ma dostatecznej liczby zwyczajnych szafarzy (kapłanów i diakonów).

ks. Dawid

Foto: J. Ciszek, P. Lorenc, D. Kuczek

 

 

 

 

Udostępnij: