Akcja św. Krzysztof

Kaplica dla rodziców z małymi dziećmi
16 lipca 2022
Ogłoszenia duszpasterskie 24.07.2022 Intencje Mszy Świętych 25-31.07.2022
22 lipca 2022

W dniu 25 lipca wspominamy Św. Krzysztofa, ale już od 24 do 31 lipca 2022 będzie obchodzony 23. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa wraz z misyjną Akcją św. Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy. W tym czasie za wstawiennictwem św. Krzysztofa – Patrona kierowców i podróżnych będziemy się modlić za wszystkich użytkowników dróg o bezpieczne podróże dla wszystkich. Ważnym punktem obchodów jest błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów, aby zawsze używali ich mądrze i odpowiedzialnie. W naszym kościele będziemy błogosławili kierowców i święcili ich pojazdy po każdej Mszy Świętej w niedzielę 24 lipca. Przy poświęceniu pojazdów będzie można złożyć ofiarę przeznaczoną na zakup pojazdów dla polskich misjonarzy pracujących w miejscowościach znajdujących się na trudno dostępnym terenie.

Obchody Tygodnia św. Krzysztofa organizowane są przez misyjne stowarzyszenie MIVA Polska, zajmujące się pomocą misjonarzom w zdobywaniu środków transportu. Odbywają się one pod patronatem Komisji Episkopatu Polski ds. Misji i związane są ze wspomnieniem św. Krzysztofa, który jest czczony jako Patron Kierowców i Podróżujących. Myślą przewodnią tegorocznych obchodów są słowa: W drogę do Źródła Życia.

Z Tygodniem św. Krzysztofa związana jest Akcja św. Krzysztof 1 grosz za 1 kilometr, dzięki której misjonarze otrzymują potrzebne środki transportu. Dzięki ofiarom zebranym podczas ubiegłorocznej Akcji św. Krzysztof, MIVA Polska do tej pory zakupiła: 43 samochody, 3 ambulanse, 3 busy, 21 motocykli, 232 rowery dla katechistów, 1 traktor i 3 łodzie motorowe.

Udostępnij: