Akcja św. Krzysztof

Ogłoszenia duszpasterskie 11.07.2021 Intencje mszalne 12 – 18.07.2021
9 lipca 2021
Ogłoszenia duszpasterskie 18.07.2021 Intencje mszalne 19 – 25.07.2021
17 lipca 2021

 

W dniu 25 lipca wspominamy Św. Krzysztofa, ale już od 18 do 25 lipca 2021 będzie obchodzony 22. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa wraz z misyjną Akcją św. Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy. W tym czasie za wstawiennictwem św. Krzysztofa – Patrona kierowców i podróżnych będziemy się modlić za wszystkich użytkowników dróg o bezpieczne podróże dla wszystkich. Ważnym punktem obchodów jest błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów, aby zawsze używali ich mądrze i odpowiedzialnie. W naszym kościele będziemy błogosławili kierowców i święcili ich pojazdy po każdej Mszy Świętej w niedzielę 25 lipca. Przy poświęceniu pojazdów będzie można złożyć ofiarę na zakup pojazdów dla polskich misjonarzy pracujących w miejscowościach znajdujących się na trudno dostępnym terenie.

Obchody Tygodnia św. Krzysztofa organizowane są przez misyjne stowarzyszenie MIVA Polska, zajmujące się pomocą misjonarzom w zdobywaniu środków transportu. Odbywają się one pod patronatem Komisji Episkopatu Polski ds. Misji i związane są ze wspomnieniem św. Krzysztofa, który jest czczony jako Patron Kierowców i Podróżujących. Myślą przewodnią tegorocznych obchodów są słowa: W drogę do Źródła Życia.

Z Tygodniem św. Krzysztofa związana jest Akcja św. Krzysztof 1 grosz za 1 kilometr, dzięki której misjonarze otrzymują potrzebne środki transportu. Dzięki ofiarom zebranym podczas ubiegłorocznej Akcji św. Krzysztof, MIVA Polska zakupiła: 52 samochody, 2 ambulanse, 4 busy, 24 motocykle, 51 rowerów dla katechistów, 2 traktory i 1 konia z wozem.

 

Udostępnij: