A Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami…