18 listopada uczciliśmy bł. Karolinę

Ogłoszenia duszpasterskie 20.11.2022 – Intencje Mszy Świętych 21-27.11.2022
19 listopada 2022
Od 28 listopada zmiana godzin urzędowania kancelarii parafialnej
20 listopada 2022
Ogłoszenia duszpasterskie 20.11.2022 – Intencje Mszy Świętych 21-27.11.2022
19 listopada 2022
Od 28 listopada zmiana godzin urzędowania kancelarii parafialnej
20 listopada 2022

18 listopada obchodziliśmy wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny — dziewicy i męczennicy. Urodziła się 2 sierpnia 1898 r. w podtarnowskiej wsi Wał-Ruda. W Bożej miłości wzrastała od dzieciństwa. Tak bardzo ukochała modlitwę, że modliła się zarówno w  ciągu dnia, jak i w nocy. Z miłością otaczała opieką najbliższe osoby. Wrażliwa była również na potrzeby chorych i starszych, którymi chętnie się opiekowała. Karolina katechizowała swoje rodzeństwo oraz inne dzieci modląc się z nimi, śpiewając pieśni religijne i wskazując życie zgodne z przykazaniami Bożymi i jednocześnie do takiego życia zachęcając. Pośpiesznie przekazywała innym osobom poznawane prawdy wiary. Zginęła, mając 16 lat, 18 listopada 1914 roku. Została uprowadzona i bestialsko zamordowana przez carskiego żołnierza, gdy broniła się, aby zachować dziewictwo.

Podczas beatyfikacji Karoliny w dniu 10 czerwca 1987 roku w Tarnowie,  Jan Paweł II powiedział: Czyż Święci są po to, ażeby zawstydzać? Tak. Mogą być i po to. Czasem konieczny jest taki zbawczy wstyd, ażeby zobaczyć człowieka w całej prawdzie. Potrzebny jest, ażeby odkryć, lub odkryć na nowo właściwą hierarchię wartości. Potrzebny jest nam wszystkim, starym i młodym… Święci są po to, ażeby świadczyć o wielkiej godności człowieka. Świadczyć o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym dla nas i dla naszego zbawienia, to znaczy również świadczyć o tej godności, jaką człowiek ma w Chrystusie.

Karolina uczy nas doceniania każdej chwili, którą Pan Bóg nam daje. Ks. Łukasz w wygłoszonym kazaniu zwrócił uwagę, jak ważne jest, abyśmy się pochylili pod koniec dnia nad tym wszystkim, co w danym nam dniu przeżywaliśmy. Jak wykorzystaliśmy ten dzień? Czy ludzi, których Bóg postawił na naszej drodze, pociągnęliśmy do Niego? Czy przebaczyliśmy tym, którzy nas zranili? Ważne jest, aby zasypiając, mieć poczucie, że dobrze przeżyliśmy dzień, który Bóg nam ofiarował.

Po błogosławieństwie była możliwość podejścia do stopnia ołtarza i ucałowania relikwii bł. Karoliny Kózkówny.

W tym dniu modliliśmy się również, za wstawiennictwem Matki Bożej pielgrzymującej z Szensztatu o wsparcie w wychowaniu młodzieży, kształtowaniu ich charakteru i prowadzeniu młodych ludzi do Boga. Temu wszystkiemu patronuje bł. Karolina Kózkówna, która jest patronką Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Ruchu Czystych Serc.

Na zakończenie ks. Proboszcz podziękował ks. Łukaszowi za przybliżenie Patronki dnia oraz za udostępnienie relikwii. Relikwie, które dane nam było ucałować oraz ornat z bł. Karoliną, są własnością ks. Łukasza.

Tekst i zdjęcia: Marzena Gołębiowska

Udostępnij: